Predstavnici Rumunske pravoslavne crkve  zajedno sa Udruženjem SELO PLUS održale su radionicu Fokus grupe : verske zajednice 05.10 2020 i analizirale sve potrebe i prioritete saradnje i rešavanja problema u selima naseljenih mesta grada Vršca , a u sklopu izrade STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA naseljenih mesta naselenih mesta grada Vršca i opština Plandište i Bela crkva.

U sklopu izrade STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA naseljenih mesta grada Vršca i opština Plandište i Bela Crkva koju realizuje Udruženje SELO PLUS, tokom posete Beloj Crkvi urađene su veoma uspešne radionice sa Turističkom organizacijom opštine Bela Crkva, JKP Belocrkvanski komunalac i predstavnicima Tehničke šlole Sava Munćan.

01.10 2020 u zgradi Gradske skupštine u Vršcu održana je radionica SELA PLUS sa predstavnicama Turističke organizacije grada Vršca kao Fokus grupe, a u cilju razmene ideja i predloga za razvoj turizma i turističke ponude u ruralnim seoskim sredinama.