U okviru implementacije projekta „Diversifikacijom ekonomije u ruralnoj sredini do boljeg kvaliteta života na selu u opštinama Plandište, Bela Crkva i grada Vršca“  sufinansiranog od stane  Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sprovedene su aktivnosti neophodne radi održavanja projektom planiranih radionica u periodu 16. – 28. decembar 2022 godine i to po sledećem rasporedu.

  • Radionica u Opštini KULA 28. decembar 2022. godine (16.decembar priprema radionice, organizacija tehničke podrške i opreme)
  • Radionica u Opštini Bela Crkva 20. decembar 2022. godine (19. decembar, priprema radionice organizacija tehničke podrške i opreme)
  • Radionica u naseljenom mestu Miletićevo, Opština Plandište 26. decembar 2022. godine (24. decembar, priprema radionice organizacija tehničke podrške i opreme)
  • Radionica u naseljenom mestu Gudurica , Grad Vršac 23. decembar 2022. godine (22. decembar, priprema radionice organizacija tehničke podrške i opreme)

 

Teme radionica koje su i definisane projektnim aktivnostima  su:

  • Prerada poljoprivrednih proizvoda na tradicionalan način – diversifikacija proizvodnje i prodaja sa kućnog praga (predavač dipl.ing. Aleksandar Ćirin)
  • Izvori finansiranja aktivnosti gazdinstava , načinu registrovanja kao i podrška E poslovanju  (predavač dr. Miroslav Stupar).

 U veoma konstruktivnom dijalogu prisutni su sa predavačima istakli snažnu  zainteresovanost za novi pristup tržištima i potencijalnim potrošačima, izneli svoje probleme kao i predstavili svoje viđenje tema koje su obrađivanje na svakoj od radionica,   a sve u cilju jačanja postojećih gazdinstava kao i otvaranju novih.  Aktivno učešće i podršku svim sprovedenim aktivnostima za realizaciju navedenih radionica da je i resorni član gradskog veća Grada Vršca za ruralni razvoj gospodin Slaviša Maksimović.

Radionice su organizovane od strane udruženja Partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj SELO PLUS.